0348 – 43 77 77

Asbestsanering bij (glas)renovatie

Glasplaatsing in de renovatiemarkt  vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van onze omzet en is qua uitvoering vaak veel gecompliceerder en onvoorspelbaarder dan in de nieuwbouw. Door onze jarenlange ervaring kan er  veel “voorzien” worden of tijdens de uitvoering “bijgesteld”. Een succesvolle renovatie staat of valt vaak ook bij goede en directe communicatie waarbij flexibiliteit van het renovatieteam bepalend is voor het eindresultaat.  Bij renovatie van gevels waarbij de oorspronkelijke beglazing voor 1993 werd geplaatst, wordt vaak asbesthoudende beglazingskit en stofverf gesignaleerd.  Het verwijderen van de “oude” beglazing inclusief de asbesthoudende kit dient onder deskundig toezicht (DTA) en door gecertificeerde bedrijven uitgevoerd te worden. Het werken met asbesthoudende materialen is aan steeds strengere regels gebonden en het asbestregime wordt in 2016 nog extra aangescherpt, ook voor de asbesthoudende beglazingskitten. Van Veen Glasspecials werkt nauw samen met gespecificeerde bedrijven in asbestverwijdering , vooral specifiek gericht op de gevel. Projecten worden in eigen regie uitgevoerd of opdrachtgevers worden gericht geïntroduceerd bij onze partners waarbij de uitvoering in driehoeks verband wordt gerealiseerd. Ook wordt er nauwgezet samengewerkt met overige geveldisciplines als gevelreparatie door timmerbedrijven en de afwerking door schilders.  Onze medewerkers zijn zowel in uitvoerende als leidinggevende functies DAV SC 520 (Deskundig Asbest Verwijderen) gediplomeerd en dus goed op de hoogte van;

  • Eigenschappen en toepassingen van asbest
  • Gevaren voor gezondheid bij blootstelling aan asbest
  • Wetgeving rond asbest
  • Arbeid hygiënische maatregelen zoals dragen van beschermende kleding en gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen
  • Milieu maatregelen zoals gebruik van onderdrukmachine en containment
  • Veilig verpakken en afvoeren van asbesthoudend materiaal
  • Beperken van gevaren bij het verwijderen van asbest
  • Praktische vaardigheden zoals het omgaan met persoonlijke bescherming, schoonmaken containment, uitvoeren deco-procedure, afval verpakken, omgaan met specifiek materieel etc.

 

Asbest(glas)sanering  als extra dienst van Van Veen Glasspecials ontzorgt onze klanten c.q.  opdrachtgevers van renovatieprojecten.