0348 – 43 77 77

GBO Vakcertificaat

Elke ondernemer wil zich onderscheiden. En dat kan op verschillende manieren: door een goed product te leveren of een vakkundige service. Maar ook, en vooral, door een excellente kwaliteit. Maar wie garandeert een opdrachtgever dat hij of zij kwaliteit in huis haalt? Kwaliteit is vaak pas zichtbaar nadat het product of dienst geleverd is. Behalve wanneer het bedrijf over een keurmerk beschikt of gecertificeerd is. Dat betekent immers dat aantoonbaar aan bepaalde kwaliteitsnormen is voldaan.

Met dat in het achterhoofd hebben de leden van de Glasbrancheorganisatie in Nederland ( het GBO; sinds 2015 vakgroep GBO in Bouwend Nederland ) zich uitgesproken voor het certificeren van glaszetters en monteurs die bij hen in dienst zijn of voor hen werken. Het GBO maakt zich al jaren sterk voor de leden en het vak en heeft met het vakcertificaat een belangrijke kwaliteitsslag gemaakt. Het is dan ook in dit licht dat de certificering een garantie wordt voor vakmanschap en veilig werken.

campagnelogo_GBO_marktWaarom een certificaat?

Er zijn verschillende redenen waarom is gekozen voor certificering. Opdrachtgevers zijn steeds veeleisender en verwachten een constante en aantoonbare kwaliteit. Met het vakcertificaat van GBO wordt ingespeeld op deze ontwikkeling. We laten zien dat uitsluitend met vakbekwame en opgeleide medewerkers wordt gewerkt. Dat betekent dat niet alleen dat kwaliteit en efficiency gewaarborgd zijn, maar ook dat er verantwoord en veilig wordt gewerkt. En tevens dat eventuele faalkosten tot een minimum beperkt worden. Kortom: zaken waarmee vakmanschap zichtbaar wordt gemaakt en GBO-leden zich onderscheiden van hun concurrentie.  Van Veen Glasspecials werd als  een van de eerste GBO leden getoetst en gecertificeerd door het GBO