0348 – 43 77 77

Glasexpertise / praktisch kenniscentrum

Van Veen Glasspecials heeft medewerkers met jarenlange ervaring in de glasbranche in de montage, productie en handel.

Met onze kennis en de technische digitale databank van gerealiseerde projecten kunnen we ook in complexere toepassingen in de meeste gevallen direct een (indicatief) glastechnisch advies geven.

Wij hebben de beschikking over software om direct, in eigen regie, glasdikten te berekenen op windbelasting en doorvaveiligheid. Daardoor hoeven wij niet uit te gaan van algemene tabellen waarin veiligheidsfactoren zijn meegenomen die niet voor elke situatie van toepassing zijn. Op deze wijze voorkomen we onnodig kostbare beglazing en te zware detailleringen.

Op het gebied van brandwerendheid kunnen wij door onze brede marktkennis en onze (inkoop) onafhankelijkheid het brandwerend glas product adviseren wat voor uw project technisch en economisch de meest juiste is.

Onderstaande diensten kunnen geleverd worden; uiteraard niet geheel vrijblijvend en vaak  gekoppeld aan een zakelijk belang van de aanvrager en Van Veen Glasspecials.

  • technische vragen over glasproducten en toepassingen
  • beoordeling van bestekken en vertaling daarvan naar (alternatieve) glassoorten
  • glasdikteberekeningen ( windlast, letselwering, doorvalveiligheid etc. )
  • opstellen van een beglazingsadvies
  • vaststellen van de oorzaak van glasschade
  • glasschade herstel expertise (lees hier meer)
  • beoordeling van kleurverschillen in glas en coatings
  • inspecties & beoordeling van bestaande beglazingssystemen
  • controle op toepassing juiste normen van bestaande (brandwerende) beglazing

Vaak vindt er al een technische uitwisseling plaats tijdens het offertestadium, waardoor onze offerte uiteindelijk meer is dan alleen een prijsopgave. Opleiding en interne kennisdeling zorgen er voor dat u van ons een praktijkgerichte, economisch verantwoorde aanbieding ontvangt.